Vad är Hoopers

Hoopers i Sverige är idag en aktiveringsform för alla sorters hundar och människor, både gamla och unga, men kan i en nära framtid även bli en hundsport med tävlingar. Den använder sk hoops, tunnor och tunnlar. I en hoopsbana får det inte ingå hopp eller skarpa svängar. Syftet är att du som förare ska lära dej att dirigera hunden genom hoops och tunnlar samt runt tunnorna. I hoopers tränar man fjärrdirigering. Tunnan används för att ändra riktning i banan, men hoops som placerats i en vid cirkel räknas inte som en ändring i riktning. Hunden riktning genom en tunnel är alltid rak, dvs. tunneln får inte vara böjd. En tunnel ska ha en diameter på 80 cm och en längd på 100 cm.

Mer om hur tävlingar kommer att gå till och regler för det kommer senare att finnas på medlemssidan.